Traditionele Verkiezingsbegroting

Voorspelbare anders-dan-anders-Prinsjesdag Het is, ondanks coronacrisis, een traditionele Verkiezingsbegroting geworden. Wat de regering vanmiddag aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gepresenteerd – via de Troonrede, via de Miljoenennota en via het Koffertje – lijkt sprekend op wat kabinetten gewoontegetrouw op de laatste Prinsjesdag-voor-verkiezingen tevoorschijn toveren: een pakket voorstellen, maatregelen en aankondigingen waarmee de regerende…

Gebutst en gehavend: op weg naar een enerverende slotronde

Gebutst en gehavend begint het kabinet aan de slotronde. Volgende week, Prinsjesdag, begint het nieuwe parlementaire seizoen, de laatste etappe op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Mark Rutte’s derde coalitie, een centrum-rechtse combinatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, vertoont veel kleerscheuren. En dat belooft niet veel goeds. Het is niet alleen minister…

Arthurs amalgaam

De driehoek is geen ‘amalgaam’ of mengelmoes maar ‘snijpunt’ van verantwoordelijkheden, zei de onlangs overleden Arthur Docters van Leeuwen jaren geleden in zijn Burgemeesterslezing. Dat was in het immense atrium van het Haagse stadhuis en er klonk, hoe confronterend ook, een zekere machteloosheid door in zijn boodschap. Docters was in 1997 voorzitter van het College…

Zoeken naar zuinige bondgenoten in Oost-Europa

Rondom en op de EU-top in juli over de veelbesproken nieuwe meerjarenbegroting, inclusief Europees Herstelfonds, bleek nog maar eens hoe moeilijk het is om in een unie van 27 soevereine staten overeenstemming te bereiken over ingrijpende onderwerpen, en hoe moeilijk het voor Nederland is om zich serieus te laten gelden in Brussel. De posities van…

De juiste snaar raken in een veranderende samenleving

“Wist jij dat artsen worden betaald per verrichting? En niet voor het gesprek over het voorkomen van een operationele ingreep…” Ineens begreep ik wat mijn gesprekspartner bedoelde met de weeffout in de financiering van de zorg, en nut en noodzaak van ‘het centraal stellen van de mens in de zorg’. Voor haar was dit evident….

Jelle Baartmans versterkt S&V

We zijn gelukkig opnieuw een talentvolle academicus welkom te heten aan boord van ons kantoor: Jelle Baartmans (1995). Momenteel rondt hij zijn master East European Studies aan de Universiteit van Bologna af. Eerder behaalde hij een master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. In deze zomer werkt hij zich in, waarna hij vanaf september een…

Vooruitkijken bij het zomerreces

Het politieke zomerreces is begonnen. Een goede gelegenheid om na 4 maanden Corona-politiek vooruit te kijken naar ruim 6 maanden Verkiezingen-politiek. Het liefst wil je daarbij ook al speculeren op een nieuw regeerprogramma maar daarvoor zullen we – gelukkig maar – eerst de verkiezingsuitslag moeten kennen. Die kennen we pas op 18 maart. Maar durven…

Het goede verhaal is van alle tijden

Het goede verhaal is van alle tijden. Bedrijven, organisaties, overheden – op hun tijd zijn ze allemaal op zoek naar een goed verhaal. Het goede verhaal is een herijking van het vertrouwde, een stip op de horizon, een richtsnoer voor keuzes en een basis voor alle denkbare vormen van communicatie. Journalist van huis uit, moet…

Brussel in Coronatijd: kan Duitsland de ‘Ordnung’ terugbrengen?

Op 1 juli gaat het Duitse EU-voorzitterschap van start. Een ondankbare taak, want voorganger Kroatië heeft er een rommeltje van gemaakt. Goed, een plotselinge pandemie komt je beleidsagenda natuurlijk nooit ten goede maar de scepticus zal aanvoeren dat de Kroaten vanaf het begin van hun voorzitterschap de zaakjes niet op orde hadden. Zo werd er…

Nieuwe kansen voor onderwijs door corona?

Aan het begin van de lockdown verscheen er een tweet van een RTL4 correspondent in de VS. Hij klaagde over zijn buurkinderen, omdat die zoveel lawaai maakten nu ze hele dagen thuis waren. Zo heeft iedereen in deze periode zijn ongemakken gehad- de correspondent ervoer overlast, de kinderen konden niet naar school. Inmiddels gaan de…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00