Overtreffende trap

Je zult maar Kamerlid zijn. Zeker, het is nooit een simpel baantje geweest. Er worden zo veel uiteenlopende, zelfs tegenstrijdige eisen aan Kamerleden gesteld dat je het zelden goed kan doen. Maar met het verloop der jaren wordt het er niet eenvoudiger op. Soms lijkt het zelfs ondoenlijk. Geen gejeremieer graag. Een Kamerlid, een volksvertegenwoordiger,…

S&V Dossier: De sturende kracht van Brussel

In 1947 begon in Nederland de traditie van ‘het koffertje’ op Prinsjesdag. Het uitspreken van de Troonrede door de koning en het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën is een van de ankerpunten in het parlementaire jaar—en daarmee in ons democratische stelsel. Het is een van de dingen…

Jasper van Hylckama Vlieg versterkt S&V Coaching

Adviesbureau Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is een coachingspraktijk rijker. Coachen deden we al, maar nu stappen we over onze bescheidenheid heen en treden we hiermee naar buiten. Met onder meer de webinars voor bestuurders van goede doelenorganisaties en de masterclass voor lokale citymarketeers lag de focus van S&V training, coaching en advies het afgelopen coronajaar…

Leren we het nou nooit?

Tijdens deze kabinetsformatie wordt Den Haag overstelpt met adviezen. Dat is gebruikelijk, maar wat nu opvalt is dat ook de Hoge Colleges van Staat en de rechterlijke macht zich niet onbetuigd laten. Eén rapport heeft niet de aandacht gekregen die het verdiende. Alleen Trouw, NRC en RTL hebben erover bericht: het rapport van de Commissie…

Ambtenarenkracht

Hulde aan de schrijvende ambtenaar die, eenmaal achter het toetsenbord gekropen, volop in zijn kracht staat! Het levert soms gedenkwaardig proza op. Neem een zin als deze: ‘Burgers die nog niet in hun burgerkracht staan om volwaardig en actief lid van de participatiesamenleving te zijn, dienen daarin gefaciliteerd te worden.’ Of deze: ‘De fysieke stad…

Brussel: dichterbij dan ooit

Al sinds jaar en dag voorziet Schinkelshoek & Verhoog (S&V) opdrachtgevers van maatwerk in monitoren en analyse in de vorm van Haagse Signalen. Politiek Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen en doen zich kansen, uitdagingen en bedreigingen voor. Monitoren is het continu volgen…

S&V verwelkomt Shirley Gast

Shirley Gast treedt als associé toe tot Schinkelshoek & Verhoog (S&V). Met de komst van Shirley Gast versterkt het kantoor zich met ruim twintig jaar ervaring in onder meer copywriting, scenarioschrijven en storytelling. Met haar achtergrond in televisie, multimedia en theater weet Shirley Gast (1978) toehoorders te raken en bij een verhaal te betrekken met…

Een begroting die niet alles zegt

Opnieuw een afwijkende Prinsjesdag en deze keer niet zozeer door Corona. Met wat voor begroting hebben we eigenlijk van doen? Beleidsarm of toch niet, nieuwe plannen of hier en daar wat steviger staand beleid, een surreële politieke context of gewoon nieuw pragmatisme? Ambivalente gevoelens worden in elk geval opgeroepen. Meer en meer anticipeert een qua…

Rutte’s overgangsbegroting

Prinsjesdag in politieke schemertijd Het aftredende derde kabinet van premier Mark Rutte neemt afscheid met een typische overgangsbegroting. Wat de regering vanmiddag aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gepresenteerd – via de Troonrede, via de Miljoenennota en via het Koffertje – past bij de politieke schemerzone van Prinsjesdag 2021: een pakket voorstellen, maatregelen en…

S&V Dossier: Regeldruk voor maatschappelijke organisaties door war on terror

Maatschappelijke organisaties zien zich geconfronteerd met een steeds grotere regeldruk uit Den Haag, om van private partijen nog maar te zwijgen. Bewustwording helpt maatschappelijke organisaties al een eind op weg, al verdwijnt de grondoorzaak van strengere regelgeving niet. De regeldruk op maatschappelijke organisaties – uit en te na bekend bij wie het aan den lijve…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00