Nieuwe kansen voor onderwijs door corona?

Aan het begin van de lockdown verscheen er een tweet van een RTL4 correspondent in de VS. Hij klaagde over zijn buurkinderen, omdat die zoveel lawaai maakten nu ze hele dagen thuis waren. Zo heeft iedereen in deze periode zijn ongemakken gehad- de correspondent ervoer overlast, de kinderen konden niet naar school. Inmiddels gaan de…

Communiceren in crisistijd

Volgens de een waren de maatregelen te laat en gingen ze niet ver genoeg, voor de ander waren ze juist veel te strikt. Toch bestaat er een breed gevoel dat het kabinet goed gehandeld heeft. Meindert Stolk over communiceren in crisistijd. Stapje voor stapje worden de ingrijpende maatregelen die werden genomen na de uitbraak van het…

Speel in op ambtelijke rapporten richting Kamerverkiezingen

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de volgende kabinetsperiode in volle gang. Na een jaar ploeteren,  presenteerden eind april zo’n vijftien ambtelijke werkgroepen tweeduizend kantjes aan beleidsopties. Adviseur Jos Engelkes dook alvast in de ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Hoewel sommige media die laatdunkend als ‘ambtelijke bierviltjes’ wegzetten, worden ze wel degelijk met belangstelling gelezen door…

Congressen in coronatijd

De wereld van Klaas Taselaar ziet er sinds twee maanden geheel anders uit. “Mijn beroep is het samenbrengen van professionals om kennis en meningen met elkaar te delen. Dat wordt lastig als je aan 1,5 meter om iedereen heen moet voldoen. Toch moeten mensen van elkaar leren en met elkaar van gedachten wisselen.” Wat nu?…

Goed doen tijdens en na Corona

Gosse Bosma, geassocieerd partner van Schinkelshoek & Verhoog, breekt een lans voor filantropische organisaties in crisistijd. Terwijl de bestrijding van het virus grote delen van de economie ontwricht, schieten nieuwe initiatieven de grond uit. Toch kan ook deze sector steun van de overheid gebruiken… Niets en niemand lijkt aan de Corona-crisis te ontkomen. Naast de…

Schrijven voor de toekomst

Voor een boek dat ook een leidraad wil bieden ligt het er op tijd: Van campagne tot compromis, collegevorming in Nederlandse gemeenten 2010 – 2018. En die leidraad is hard nodig. Politieke leiders, zowel in steden als landelijke gemeenten, blijken bij herhaling gebrekkig voorbereid op wat er moet gebeuren na de verkiezingen. Zij worden te…

S&V versterkt met Merle Helmus en Gideon de Jong

Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is vanaf de oprichting in 2011 een kweekvijver voor jong en hoog gekwalificeerd talent. In de spilfunctie van algemene ondersteuning van het kantoor verwelkomt S&V de nieuwe medewerkers Merle Helmus (1998) en Gideon de Jong (1995) aan boord. Zij versterken en ondersteunen in het bijzonder ook de senior adviseurs op het…

DDA: gratis digitale spreekuren voor organisaties in nood

Dutch Digital Agencies (DDA), brancheorganisatie van de 140 digitale topbureaus van Nederland en opdrachtgever van S&V, lanceert de zogeheten Digital Help Squad: met online digitale spreekuren helpen leden van DDA belangeloos ondernemers en organisaties die in nood verkeren door de coronacrisis: www.digitalhelpsquad.nl. Sociale afstand stelt nieuwe eisen ‘In deze tijd van ‘social distancing’ zijn we…

Schinkelshoek & Verhoog: nu van kelder tot zolder

Begonnen in 2011 op de begane grond breidt Schinkelshoek & Verhoog nu verder uit. Om de medewerkers en associés, die in aantal toenemen, een dak boven het hoofd te bieden huurt het kantoor sinds deze maand het hele pand op nummer 27 van het Smidswater. Van de kelder tot en met de zolder met een…

Modernisering Haagse Signalen: Compleet, mobielvriendelijk beeld van ontwikkelingen rondom Binnenhof

De monitorservice van Schinkelshoek & Verhoog vernieuwt. In samenspraak met onze opdrachtgevers rolt komende weken een nieuwe opmaak van de Haagse Signalen uit. Dit digitale rapport voorziet opdrachtgevers van hoogwaardige impressies van parlementaire debatten, relevante mediaberichtgeving en Kamerstukken. Deze nieuwbakken nieuwsbrief bereikt opdrachtgevers in de ochtend, en wordt optimaal weergegeven op mobiele apparaten. Daarnaast kan…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00