De kabinetsformatie is rommelig en traag

Kabinetsformaties duren in Nederland lang. Wij zijn daaraan gewend. De huidige kabinetsformatie duurt lang en zal langer duren; dat is het probleem niet. De formatie verloopt rommelig en onnodig traag; daar ligt het probleem. Het begon al met de benoeming van reeksen informateurs, verkenners geheten. Het verschil tussen verkenner en informateur is mij nooit duidelijk…

Eerste Binnenhoflezing schot in de roos

De eerste Binnenhoflezing aan het eind van het politieke seizoen was een schot in de roos. Prof. dr. Jouke de Vries zette op 7 juli de nieuwe lezing voor de komende jaren neer. Met de Binnenhoflezing brengen we een bescheiden hommage aan het eeuwenoude regeringscentrum van ons land. Het feit van die eerste lezing was…

Onderbuik

Sociale media en rechters – groter kan de tegenstelling haast niet. Het onversneden onderbuikgevoel versus de weloverwogen beslissing. Niet gek dus dat de rechterlijke macht er zo vaak van langs krijgt op Facebook en Twitter. Onlangs trof ik in mijn Facebook-tijdlijn een nieuwsbericht aan over de veroordeling van de man die een Groningse restauranthouder doodstak…

Prof. Jouke de Vries: ‘Nederland heeft behoefte aan slow democracy’

DEN HAAG, 7 juli 2021 – Kamerleden zouden massaal Twitter moeten verlaten, politiek rechts zou niet op voorhand moeten worden uitgesloten van bestuurlijke samenwerking en de rechter moet bemiddelen tussen tegenstrijdige belangen in plaats van te kiezen voor één belang. Deze en andere concrete aanbevelingen doet de politicoloog prof. Jouke de Vries om de verlamming…

Prof. Jouke de Vries houdt eerste Binnenhoflezing

Voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen houdt de eerste Binnenhoflezing. Hij doet dit volgende week woensdag 7 juli om 17.00 uur in de Balzaal van Paleis Lange Voorhout in Den Haag. In zijn lezing gaat dr De Vries in op polarisatie, versplintering en verlamming in de Nederlandse politiek….

Geeft de EU de doodsteek aan telefonische marketing?

Steeds meer regels die het dagelijks reilen en zeilen van onze organisaties en ondernemingen bepalen ontstaan in Brussel. Waar er bij een EU-richtlijn nog de nodige vrijheid geboden wordt aan de lidstaten om de wetgeving enigszins aan te passen aan de nationale regelgeving, biedt een Europese verordening deze speelruimte niet en dient deze een op…

S&V verwelkomt Tarik Moumen en Max Magnée

Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is sinds de oprichting in 2011 een kweekvijver voor jong en hoog gekwalificeerd talent. Met Tarik Moumen (1999) en Max Magnée (1996) verwelkomt het kantoor wederom twee talentvolle medewerkers aan boord. Zij versterken en ondersteunen S&V op de redactie en in het volgen van de politieke actualiteiten. Tarik Moumen studeert Rechtsgeleerdheid…

Een helpende hand voor Den Haag?

Wat zou het ‘nieuw sociaal contract’ van Pieter Omtzigt voor de filantropie kunnen betekenen? Bij die vraag stond ik in mijn vorige bijdrage aan de Haagse Bode stil. Mijn inschatting was dat zijn gedachtegoed van grote invloed zou kunnen zijn op de wijze waarop de overheid in de komende jaren met de burger en diens…

Gezocht: lobbyisten

De politieke cultuuromslag biedt ‘gouden kansen’ aan het lobbyisme, zeker in combinatie met een versplinterde en verzwakte Tweede Kamer. Gezocht: lobbyisten. Het Binnenhof heeft zichzelf voorgenomen een heuse politieke cultuuromslag door te voeren – en die biedt royale kansen aan het lobbyisme, de bloeiende bedrijfstak die bedrijven, organisaties, instellingen en zelfs gemeenten helpt om in…

Zonder geloof vaart niemand wel

Als je een late adapter bent zoals ik, en als je een boek pas gaat lezen een jaar nadat Matthijs van Nieuwkerk en je vriendin je daartoe hebben aangespoord, dan is de neiging groot om te denken dat jij de allerlaatste bent die zo’n boek leest. De rest van Nederland heeft het natuurlijk allang uit!…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00