Een helpende hand voor Den Haag?

Wat zou het ‘nieuw sociaal contract’ van Pieter Omtzigt voor de filantropie kunnen betekenen? Bij die vraag stond ik in mijn vorige bijdrage aan de Haagse Bode stil. Mijn inschatting was dat zijn gedachtegoed van grote invloed zou kunnen zijn op de wijze waarop de overheid in de komende jaren met de burger en diens…

Gezocht: lobbyisten

De politieke cultuuromslag biedt ‘gouden kansen’ aan het lobbyisme, zeker in combinatie met een versplinterde en verzwakte Tweede Kamer. Gezocht: lobbyisten. Het Binnenhof heeft zichzelf voorgenomen een heuse politieke cultuuromslag door te voeren – en die biedt royale kansen aan het lobbyisme, de bloeiende bedrijfstak die bedrijven, organisaties, instellingen en zelfs gemeenten helpt om in…

Zonder geloof vaart niemand wel

Als je een late adapter bent zoals ik, en als je een boek pas gaat lezen een jaar nadat Matthijs van Nieuwkerk en je vriendin je daartoe hebben aangespoord, dan is de neiging groot om te denken dat jij de allerlaatste bent die zo’n boek leest. De rest van Nederland heeft het natuurlijk allang uit!…

S&V Dossier: Energie op de formatietafel

De verkiezingen zijn alweer twee maanden achter ons, maar de formatie laat op zich wachten. Na een lange aanloop lijkt er nu schot in te komen. De basis voor een nieuw kabinet moet bestaan uit een dun regeerakkoord op hoofdlijnen. Een van de thema’s zal hierbij ongetwijfeld de klimaatcrisis zijn. Is het verstandig om te…

De onvrije advocaat

Zou je Sidney Smeets als advocaat vragen, als je verdacht wordt van een zedendelict? Iets met jonge jongens bijvoorbeeld? Het ex-Kamerlid, teruggetreden vanwege aantijgingen omtrent grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, pakt wellicht de praktijk weer op. Wie een probleem heeft over een erfenis waarin een huis in Frankrijk zit, of vindt dat de gemeente geen vergunning…

S&V Dossier: De digitale vuurdoop van de Kamer

Om 10 uur vanmorgen kwam de vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken voor het eerst bijeen, voor haar zogeheten startbijeenkomst. Deze gloednieuwe vaste commissie is een voortvloeisel van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst. In het eindrapport van die commissie was aanbeveling #1 het installeren van een vaste commissie voor Digitale Zaken. Via de motie-Van der…

Meindert Stolk beëdigd als gedupteerde

Meindert Stolk is op 7 april beëdigd als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, nadat Provinciale Staten eerder instemde met zijn voordracht. Als gedeputeerde gaat hij aan de slag met de portefeuille Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig. Tot zijn beëdiging was Meindert Stolk zes jaar Statenlid. Schinkelshoek & Verhoog feliciteert de…

Voor de (in)formatie bestaat geen draaiboek

Een opmerkelijke gang van zaken. De hele Tweede Kamer volgt, zij het met twee verschillende moties, een tierende Wilders, de man die altijd zo’n moeite heeft met de grondwet. De Kamer vergeet—of wil niet weten—dat vertrouwelijkheid de essentie is van verkenning en informatie. Liever alle ballen op Rutte. Geen nieuw leiderschap te bekennen bij het…

Het sociaal contract: Omtzigt over het ‘middenveld’

In de afgelopen weken (zelfs in de afgelopen 24 uur) ging het in Den Haag vaak over hem, maar zonder hem: Pieter Omtzigt. De politicus die we kunnen zien als de aanjager van het actuele debat over macht en tegenmacht, de bestuurscultuur en de relatie overheid–burger. Een waarschijnlijk langer lopend debat. Want eenvoudige en snelle…

Brede coalitie cruciaal voor herstel vertrouwen

In mijn vorige column voor de Haagse Bode—begin dit jaar—eindigde mijn eerste zin met het woord ‘vertrouwen’. Toen was het niet te bevroeden dat dit thema nu de hoofdmoot zou vormen van de binnenlandse politiek. Het lijkt er op dat niemand niemand meer vertrouwt. Politici vertrouwen elkaar niet meer. Een motie van wantrouwen tegen premier…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00