Drukte rond de Hofvijver

door Jan Schinkelshoek Het is druk in Den Haag. De verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer – vermoedelijk in het voorjaar van 2017 – werpen hun schaduwen vooruit. Politieke partijen van allerlei slag en soort bereiden zich voor. Op die van de PvdA na zijn alle lijsttrekkers  aangewezen, kandidaten worden geworven, gescreend en gewogen en…

Dromedaris in Den Haag

Stel, het kabinet  wil een nieuwe dierentuin oprichten, een dierentuin met maar plaats voor één dier. De ene coalitiepartij wil een paard, de ander is voorstander van een kameel. Natuurlijk wordt het een compromis: een dromedaris. Beide coalitiepartijen leggen het uit als een grote overwinning. Voor de een is het een uit de kluiten gewassen paard, voor…

Het politieke jaar 2016: vooruitblikken en voorspellen

Wat gaat het nieuwe jaar brengen? Een paar voorspellingen en andere verwachtingen van Schinkelshoek & Verhoog: ___ Het kabinet haalt de eindstreep Rutte II gaat iets doen dat sinds 1998 geen kabinet meer is gelukt: de rit uitzitten. Om dat kunststukje te volbrengen, gaat het in het nieuwe jaar – het aanloopjaar naar de Tweede…

Symposium Commissie De Wit I – Vijf jaar later

In mei 2010 presenteerde de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel van de Tweede Kamer, ook wel commissie De Wit I genoemd, haar bevindingen over de oorzaken van de financiële crisis en de problemen in het financieel stelsel. Schinkelshoek & Verhoog organiseerde samen met Jan de Wit op maandag 29 juni het symposium Commissie De Wit I…

Maatwerktraining politici en bestuurders

Wat is precies de rol van gemeenteraad? Hoe maak je als college of fractie je resultaten het beste zichtbaar aan bewoners en ondernemers, bijvoorbeeld halverwege de bestuursperiode? Hoe kun je het meest effectief een vergadering voorzitten? Hoe breng je als fractie zoals in de eerste als tweede termijn je standpunt goed voor het voetlicht? Hoe…

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen bevestigt vertrouwenskloof burger en politiek

Als de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen één ding aantoont, is het de groeiende kloof tussen politiek en burger. Dit blijkt ook uit de lage opkomst (49%). Aldus PvdA-senator Marleen Barth, die donderdag 26 maart de workshop met het thema “Hoe nu verder in Den Haag?” leidde. Bij zogenaamde second-order verkiezingen – de indirecte…

Blog – Stel dat..

Vooruitblik naar het nieuwe jaar Stel dat… Stel dat de provinciale verkiezingen zo aflopen dat het kabinet-Rutte/Asscher onvoldoende draagvlak overhoudt in de ‘nieuwe’ Eerste Kamer. Stel dat binnen de PvdA na de zoveelste verkiezingsnederlaag een opstand uitbreekt, partijleider Diederik Samson opstapt en de partij zich terugtrekt in de oppositie – om de wonden te likken….

Blog – Prinsjesdag als reclameblok

‘Je zult maar zo’n kans krijgen’ Likkebaardend zat een directeur van een groot bedrijf al weer jaren geleden op Prinsjesdag naar de televisie te kijken. Dat je de kans kreeg om een paar keer jaar voor zo’n groot publiek op zo’n royale manier je verhaal te doen – van zo’n ‘gouden kans’ kon hij alleen…

Verslag werkbezoek aan offshore sector

De komende jaren worden op grote schaal windenergieparken op de Noordzee ontwikkeld. Dat biedt veel bedrijven uit de regio Drechtsteden en Rotterdam grote kansen. In de Provincie Zuid-Holland zijn de wereldwijde offshore marktleiders op tal van terreinen, zoals bekabeling, constructie en onderhoud voor windparken op zee gevestigd. Deze sector heeft zich, op initiatief van DONG…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00