Bestuursadvies

Schinkelshoek & Verhoog begrijpt bestuurders. Een bestuurder geeft niet alleen richting maar moet ook koers houden. Onderweg ziet de bestuurder zich dikwijls geconfronteerd met ingrijpende vraagstukken die plotseling op kunnen doemen en hun weerslag hebben op vertrouwen in de organisatie.

Meer informatie over Schinkelshoek & Verhoog is te vinden in onze brochure.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00