Coaching

fotograaf: Gerhard van Roon

 

S&V Coaching helpt mensen op weg

Goede mensen zijn het halve werk. En meestal meer dan dat, zeker in de wereld van bestuur, organisatie en advies, communicatie, media en public affairs. S&V Coaching helpt mensen op weg.

We doen dat vanuit betrokkenheid bij mensen en hun werk, in een omgeving die ons vertrouwd is. De raadgevers van S&V Coaching bieden aandacht, inzicht en begeleiding op grond van zeer ruime kennis en ervaring.

In overleg met de cliënt en onze opdrachtgever formuleren we een traject op maat. Hierin nemen we ook het beoogde aantal gesprekken mee en, als dat wenselijk is, een beknopt advies tot slot van het traject. Aan het begin ervan brengen we doelen onder woorden die de cliënt wil bereiken. Gaandeweg verkennen we mogelijkheden die de cliënt kan ontwikkelen.

 

S&V Coaching voor bestuurders en topkader

S&V Coaching biedt coaching aan bestuurders en topkader van organisaties.

  • Deze coaching kan zich richten op presentatie en profilering van bestuur en beleid, binnen en buiten de eigen organisatie.
  • Oriëntatie op de perceptie van bestuur en organisatie in een relevante omgeving kan in overleg hiervan deel uitmaken.
  • Ook bieden we bestuurders en topkader coaching bij een crisis.

 

S&V Coaching voor loopbaan

S&V Coaching biedt ook coaching aan professionals en managers. Een opdrachtgever die oog heeft voor de betekenis van mensen bewijst niet alleen zichzelf een dienst. In ons leven putten we veel voldoening en geluk uit zinvol werk.

Beslissende stap

Om uiteenlopende redenen kan plezier in je werk ook onder druk komen te staan. Dat kan gebeuren door omstandigheden buiten jezelf. Ook kun je vroeg of laat aarzelen of je wel door moet gaan op de ingeslagen weg.

Zo kun je wegdromen bij een vergezicht zonder die beslissende stap te zetten. Als er sprake is van een sterke of zelfs knellende bedrijfscultuur kan het ongemerkt gaan knagen dat je je eigen persoonlijkheid niet goed in je werk lijkt terug te vinden.

Als omstandigheden veranderen, bij voorbeeld door een nieuwe baan, kun je er behoefte aan hebben beelden uit te wisselen, de aanpak die je in gedachte hebt te toetsen. Verandering kan ook vragen om uitbreiding van je kunnen, om zelfvertrouwen op onbekend terrein.

In gesprek

Wij lopen een eindje op met de cliënt die een beroep op ons doet. Dat doen we als ervaren gesprekspartner die buiten het dagelijkse werk staat. In de veilige omgeving die wij bieden kan de cliënt op verhaal komen.

We reflecteren door met haar of hem terug te kijken op de afgelegde weg en na te denken over wat die wellicht wil zeggen. We delen ervaringen en inzichten. We denken mee over de omgeving van het hier en nu, en over de weg vooruit.

In onze benadering zit in iedereen een verhaal dat leven en werk richting geeft. Maar het is niet zelden een lange weg om dicht bij jezelf uit te komen. Eenmaal bewust van je eigen verhaal kun je bouwen aan een toekomst die vleugels geeft.

Wij geven raad

Kortom, wij geven raad, niet in een rapport maar in gesprek. Zo helpen we uiteindelijk ook de opdrachtgever die om mensen geeft.

 

S&V Coaching: onze raadgevers

Gert Jan Verhoog

Begrijpt wat mensen beweegt. Meer dan een kwart eeuw is hij werkzaam in bestuursadvies, coaching, strategische communicatie en (interim-)management. In zijn werk paart hij inlevingsvermogen aan inzicht. Hij werkt voor mensen die een wereld willen winnen.

Gert Jan luistert en stelt de juiste, scherpe vragen. Zijn brede achtergrond en interesse bieden een stevig klankbord waarmee je snel tot de kern komt en samen prioriteiten stelt. In discussies bouwt hij je inzicht stap voor stap uit. Gert Jan’s begeleiding naar het afwegen van persoonlijke vraagstukken of strategische keuzes is een natuurlijk proces en bovendien een aangename, hartelijke ervaring.

Jurjen van de Pol, NN Investment Partners

Gert Jan Verhoog geeft de rol van raadgever weer de plek die hij verdient: een vertrouwenspersoon met inzicht en inlevingsvermogen.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO Energie Beheer Nederland

Klik hier voor meer referenties.

Klik hier voor een beknopt overzicht van opdrachtgevers en werkervaring.

 

Klaas Taselaar

Adviseert en begeleidt leidinggevenden bij overheid en bedrijfsleven op het gebied van organisatie-ontwikkeling en marketing-communicatie.

Klaas Taselaar is inhoudelijk breed onderlegd, verdiept zich razendsnel in de thematiek en biedt een gedegen en onderscheidend advies. Met hem wil je graag samenwerken!

Robert van Wijk, directeur FarMedvisie

Ik heb Klaas leren kennen als een zeer betrokken inspirator en coach, die creativiteit koppelt aan praktische uitvoering.

Marleen de Wilde, Hoofd Strategische Marketing, Privacy Management Partners

Klik hier voor meer.

 

Linda Tops

l.tops@schinkelshoekverhoog.com | 06 – 29 56 50 54

Met 20+ jaren ervaring in marketing- en communicatieadvies en -coaching bij de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en non profits doorziet zij snel wat er speelt. En komt zij samen met de gesprekspartner tot de inzichten die nodig zijn om goede vervolgstappen te kunnen zetten in de eigen loopbaan; zowel in lopende trajecten als bij nieuwe initiatieven.

Linda Tops – Miete heb ik leren kennen als een gedegen en sociaal bestuurder. Zij is toekomstgericht, heeft oog voor de grote lijnen en is creatief in het zoeken naar oplossingen. Oplossingen passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel op sociaal als cultureel gebied. Voor organisaties(directies/bestuurders) in ontwikkeling is zij een gedegen adviseur en een prima coach.

Marinus Jousma, bestuurder/voorzitter/adviseur/coach, KVHN, Stichting uit eigen beweging

Linda is een vindingrijke communicatieprofessional die in korte tijd verbinding creëert tussen mensen, met oog voor hun persoonlijke doelen en belangen. Door haar optreden zet ze op natuurlijke manier verandering in gang. Linda heeft in de afgelopen jaren de communicatie van de Rechtspraak op een hoger plan getild, door samen met kritische en onafhankelijke professionals de doelen van de organisatie concreet vorm te geven en steeds stappen verder te brengen.”

Bart Rijs, hoofd Communicatie, Raad voor de rechtspraak

 

Germ Kemper

Ruim veertig jaar ervaring in de advocatuur, meedenkend en -pratend over strategische keuzes waarbij méér speelt dan louter de juridische invalshoek. Ruime ervaring ook, onder meer opgedaan in zes jaar als Amsterdamse deken, in de omgang met (potentiële) conflictsituaties en met kantoren, groot èn klein, die al dan niet bewust in veranderingsprocessen zijn terechtgekomen.

Klik hier voor meer.

 

Graag zenden wij u de brochure van S&V Coaching toe. Om deze te bestellen kunt u met ons bellen (070 – 820 91 00) of een e-mail sturen naar: bureau@schinkelshoekverhoog.com

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00