Een begroting die niet alles zegt

Opnieuw een afwijkende Prinsjesdag en deze keer niet zozeer door Corona. Met wat voor begroting hebben we eigenlijk van doen? Beleidsarm of toch niet, nieuwe plannen of hier en daar wat steviger staand beleid, een surreële politieke context of gewoon nieuw pragmatisme? Ambivalente gevoelens worden in elk geval opgeroepen.

Gosse Bosma

Meer en meer anticipeert een qua machtsbasis slinkend kabinet op het vinden van wisselende meerderheden in de nabije toekomst. Een (niet de) nieuwe bestuurscultuur ontrolt zich in de praktijk.

Zoals de Corona-mantel de verkiezingscampagne afdekte, zo doet de formatie of beter de non-formatie dat met Prinsjesdag. Niettemin, op enkele thema’s, voor grote maatschappelijke issues extra geld voor nieuw, meer of ander beleid. Voor bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en voor het realiseren van de klimaatdoelen. Je kunt er eenvoudig begrip voor opbrengen.

De kabinetsplannen voor 2022 bevatten voor de filantropie geen nieuw beleid. Dat wil zeggen, voor zover het gaat om overheidsbeleid dat in brede zin filantropie ondersteunt: giftenaftrek, vrijwilligerswerk of kansspelbeleid.

Dat wil niet zeggen dat het koek en ei is en zal blijven. Nieuwe uitkomsten op lopende dossiers kunnen wel degelijk invloed hebben in de loop van 2022 e.v. We hebben al het nodige in het vizier: de WTMO, de POCOB, de ANBI-cie over algemeen nut, de nieuwe EU-richtlijn tegen witwassen en terrorismefinanciering. Vanaf 1 oktober verandert de loterijmarkt met veel online-aanbod. Belangrijk dat de goededoelenloterijen een sterke positie kunnen houden.

Vinger aan de pols dus, week in week uit.

Gosse Bosma
Den Haag, Prinsjesdag 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00