Clients

10 Sparks
Ageviewers
ANKO – Algemene Nederlandse Kappers Organisatie
Andere Publieke Omroep
ASR
Beneluxparlement
Boels Zanders Advocaten
BFBN – Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland
BNRM – Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel
Calco
Cedris – Brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie
Centraal Fonds Volkshuisvesting
CMC – Centrum voor Merk en Communicatie
CVZ – College voor Zorgverzekeringen
DONG Energy
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Eneco
EuropeMetals
Evaluatiecommissie bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam
Fanack
Florence Groep
Gemeente Amsterdam – enquête Noord/Zuidlijn
Gemeente Delft
Gemeente Deventer
Gemeente Noordwijk – RijnGouweLijn
Gemeentemuseum Den Haag
GEU – Groep Educatieve Uitgeverijen
Gilead
GVR/Slagzinnenregister
Höcker Advocaten
HTM
Infomedics
Inspectieraad
KDS
KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Logeion
Merck Serono
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Montesquieu Instituut – Centrum voor parlement, politiek en democratie
MO groep – Landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
NAAV – Nederlandse Acupunctuur Artsenvereniging
Nederlandse Orde van Advocaten
Nierstichting Nederland
NVAB – Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven
NVvP – Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
Nederlandse Zuivelorganisatie
Onderzoekscommissie seksueel misbruik minderjarigen RKK
Panorama Mesdag
Persfonds
Protestantse Kerk Nederland
Provinciebestuur Utrecht
Raad voor de rechtspraak
Rabobank
Rijkswaterstaat
RSJ – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Salude Werk en Inkomen
SGF – Samenwerkende Gezondheidsfondsen
Sir Winston
SNS Reaal
SpiritsNL – Vereniging van Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken
Stichting Gezond Ondernemen Centrum O3
Stichting Loodslicht
De Stichting Zorggroep Oldael
Stimuleringsfonds voor de pers
SVn – Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
TAQA Energy – voor Boer & Croon
Topell
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Uitgeverij Zwijsen
UWV
Valstar Simonis
Van Drie Groep
Vewin – Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Virology Education
Vrije Universiteit Amsterdam
VUMC
Yes we can clinics
Waarborgfonds Kinderopvang
Wassenaarse Bouwstichting
Westholland Foreign Investment Agency
Wilgenhaege Vermogensbeheer
Ziggo
ZorgReview

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW The Hague
  • Netherlands
  • +31 70 820 91 00