Het politieke jaar 2016: vooruitblikken en voorspellen

Wat gaat het nieuwe jaar brengen?
Een paar voorspellingen en andere verwachtingen van Schinkelshoek & Verhoog:

___
Het kabinet haalt de eindstreep
Rutte II gaat iets doen dat sinds 1998 geen kabinet meer is gelukt: de rit uitzitten. Om dat kunststukje te volbrengen, gaat het in het nieuwe jaar – het aanloopjaar naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 – communicatie meer dan ooit als beleidsinstrument inzetten. Er zal volop worden gespind, geframed en ‘gecommuniceerd’. Communicatie komt in het hart van het beleid. – Jan Schinkelshoek

___
‘Tegen’ wint bij referendum
Bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne stemt een meerderheid van de kiezers ‘tegen’. De vereiste opkomst van 30 procent wordt niet gehaald. Toch neemt de Tweede Kamer het ‘nee’ over, omdat men dit ‘signaal van de kiezer’ niet wil negeren. Na het referendum barst een discussie los over de rol van overheidscommunicatie: het moet actiever en pro-Europeser. – Stefan de Bruijn

___
Gemeenten: meer communiceren
In 2016 zal steeds duidelijker worden dat de overheveling van een groot aantal taken naar gemeenten, leidt tot steeds grotere verschillen tussen gemeenten in het voorzieningenniveau voor hun inwoners. Er wordt steeds meer gevergd van de communicatieve vaardigheden van lokale overheden. Gemeentebestuurders zullen alle zeilen moeten bijzetten om hun beleid goed te communiceren en verantwoorden. – Meindert Stolk   

___
Op weg naar de kabinetsformatie
‘Anti-fossiele’ tendensen en emoties drijven de minister van Economische Zaken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen steeds meer in het defensief. De kabinetsformatie van 2017 biedt ruimte voor een meer realistische energiepolitiek, inclusief herwaardering voor gas als schoonste fossiele energiebron die bovendien betrouwbaar en betaalbaar is. Voor een realistische energiepolitiek klemt draagvlak temeer, waarvoor overtuigende communicatie een absolute voorwaarde is. – Gert Jan Verhoog 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00