Lustrumeditie Prinsjesfestival: Tijd om elkaar te vinden

Prinsjesfestival viert dit jaar voor de vijfde maal het feest van de democratie. De reden hiervoor is niet anders: het is een feest om in onze democratische rechtsstaat te leven. Prinsjesfestival wil bijdragen aan de aandacht voor en betekenis van Prinsjesdag. Ieder jaar biedt het festival in de dagen rond Prinsjesdag een groeiend programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten in de Haagse binnenstad. Strategisch partner van Prinsjesfestival 2017 in de provincie Drenthe.

Vele vrijwilligers, begunstigers, vrienden en samenwerkende instellingen maken Prinsjesfestival mogelijk. Samen bedenken en organiseren zij de activiteiten waaruit het festival bestaat. Schinkelshoek & Verhoog feliciteert Prinsjesfestival met dit eerste lustrum. Het kantoor is vanuit de inhoud van de zaak betrokken bij het festival.

Het festivalthema van de lustrumeditie is:
Tijd om elkaar te vinden | Polarisatie – Pacificatie 1917 – 2017.
Het festival staat met dit thema niet alleen stil bij het eeuwfeest van algemeen kiesrecht en vrijheid van onderwijs maar ook bij de vraag of het verdeelde huis van Nederland misschien opnieuw toe is aan een duurzaam vergelijk.

De festivalactiviteiten bieden cultuur, pracht en praal met onder andere koninklijke en militaire ceremonie, de PrinsjesHatwalk en PrinsjesMarkt op het Voorhout maar ook verdieping met onder veel meer PrinsjesCabaret, de Prinsjesfoto- en -boekenprijs, Prinsjesrede, PrinsjesForum en de Montesquieu Prinsjeslezing.
Meer informatie over thema en activiteiten, evenals voor aanmelding vindt u op de website.

September 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00