Jos Engelkes

Jos Engelkes (1994) is bezig met het afronden van de specialisatie Public Affairs van zijn master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden. Daarvoor studeerde hij Politicologie. Die bachelor sloot Jos af met een scriptie over de splijting in het electoraat van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Veel belangstelling heeft hij voor de invloed die media hebben op het uitoefenen van public affairs. Dagelijks haalt slechts een aantal thema’s de krant. Door een hoop concurrentie komt een nog veel kleiner deel van deze onderwerpen ook daadwerkelijk op de politieke agenda terecht. Jos bekijkt graag de routes die daarvoor zijn afgelegd, en hoe je die kunt verbeteren.

Voor Schinkelshoek & Verhoog houdt Jos zich bezig met de communicatie van haar opdrachtgevers. Eerder liep hij stage bij het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) / Montesquieu Instituut (MI) en schreef hij als (freelance) redacteur voor Elsevier Weekblad.

Contact
j.engelkes@schinkelshoekverhoog.com

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00