Mirjam Boone

Mirjam Boone (1966) is haar loopbaan begonnen op het Binnenhof. In fysieke zin heeft ze het Haagse inmiddels al enige tijd achter zich gelaten, maar haar belangstelling voor onze parlementaire democratie en het openbaar bestuur is tot op de dag van vandaag onverminderd groot. Een studie Taal- en literatuurwetenschap legde de basis voor haar werk op het vlak van (kennis)communicatie en congresorganisatie. Draait eigenlijk niet alles in het leven om communicatie?

Na ruim 10 jaar in dienst van de rijksoverheid stapte ze over naar het bedrijfsleven. Ze organiseerde congressen, zowel programma-inhoudelijk als productie en realisatie, voor met name verschillende overheden en kennisorganisaties.

Sinds 2016 is ze zelfstandig ondernemer en werkt ze onder meer samen met Schinkelshoek & Verhoog.

Contact
mirjambooneadvies@gmail.com
06 53 16 20 49

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00