Positionering en concepten

Waartoe is een organisatie op aarde? Waarin maakt een organisatie verschil? Onderkenning van onderscheidend vermogen geeft een organisatie fundament, richting en doel. Positionering, uitgewerkt in strategische communicatie en aansprekende concepten, is ook een investering in relaties en het elan van de organisatie.

Meer informatie over Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is te vinden in onze brochure.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00