Public affairs, advies en lobby

Dankzij jarenlange ervaring is Schinkelshoek & Verhoog thuis in ‘Den Haag’ en de vakgebieden die het politieke centrum van Nederland bestrijkt. S&V weet wat er speelt en hoe het werkt om het belang van een opdrachtgever te agenderen en te behartigen.

Belangenbehartiging

Invloed op besluitvorming oefenen we uit met een overtuigend verhaal en steekhoudende argumenten op basis van solide feiten. In dialoog smeden we samen met onze opdrachtgever coalities en werken we aan draagvlak voor hun belangen. We staan klaar om onze kennis en ervaring in te zetten voor gedegen advies en lobby.

Schinkelshoek & Verhoog is ook thuis in Brussel. Zie voor meer informatie: www.thuisinbrussel.eu

Meer informatie over Schinkelshoek & Verhoog is te vinden in onze brochure.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00