Blog V: Beter leesbaar juridisch taalgebruik is maatschappelijk gewenst

Veel advocaten krijgen regelmatig het verzoek tot het opstellen van algemene voorwaarden. Het zijn die voorwaarden waarvan in de wet is vastgelegd dat het één of meer bedingen betreft, die zijn opgesteld om standaard in de overeenkomsten te worden opgenomen. Het zijn de zogenaamde randvoorwaarden van een overeenkomst, zoals de beperking van de aansprakelijkheid, risico-overgang,…

Blog IV: Reputatie als belangrijke corporate asset

“Reputatie komt te voet, maar gaat te paard“; dit geldt zeker ook voor advocatenkantoren. De reputatie is een van de belangrijkste corporate assets van een advocatenkantoor! In het jaarlijkse onderzoek ‘Werken in de advocatuur’ onderzoekt Berenschot wat advocaten belangrijk vinden op hun werk. 92 procent van de ondervraagden gaf in 2016 aan dat sfeer en…

Blog III: Tijd voor een goed gesprek met de nieuwe minister van Justitie

‘Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.’ Die bepaling in onze Grondwet staat onder druk, hoe begrijpelijk misschien ook wegens maatschappelijke onvrede. Politici geven niet alleen in de pers soms een stem aan die onvrede door rechterlijke uitspraken te veroordelen. Ze vertalen die onvrede ook in wetgeving. Maar als de…

Blog II: (V)echtscheidingen

De overheid moet zogeheten vechtscheidingen (scheidingen waarbij ouders elkaar tijdens en na de scheiding bestrijden voor de rechter) waar mogelijk in goede banen leiden en kinderen bij vechtscheidingen zo nodig in bescherming nemen. Rechtspraak, gemeentes en andere betrokken organisaties voeren nu al binnen de grenzen van hun mogelijkheden verbeteringen door. Op 15 maart 2017 gaan…

Blog I: Geen tijd te verliezen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Kom nu in beweging voor het veiligstellen en versterken van gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. In diverse verkiezingsprogramma’s is het oorverdovend stil over deze rechtsbijstand voor mensen met een krappe beurs. Daarom een oproep aan de sociale advocatuur: ontwikkel een effectieve strategie en zit er straks bovenop als fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer…

Wat schrijven ze? Verkiezingsprogramma’s onder de loep

Wat schrijven ze over ons? De komende weken publiceren alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Zij presenteren hun ideeën, wensen en opvattingen over hoe-het-na-de-verkiezingen-verder-moet. In verkiezingsprogramma’s leggen politieke partijen de basis voor het te smeden regeerakkoord en het nieuwe kabinetsbeleid. Reden te meer om nu te anticiperen. Wat kunt…

Wat zeggen ze? Verkiezingsdebatten op verzoek

In debat met politieke partijen? Een eigen verkiezingsdebat wellicht, voor uw kantoor en/of één van uw opdrachtgevers? Schinkelshoek & Verhoog organiseert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen – in opdracht van bedrijven, instellingen en brancheorganisaties – debatten, discussies en platforms onder leiding van de gerenommeerde parlementair journalist Jos Heymans. Uitgangspunt is het onderwerp of thema…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00