Blog IV: Reputatie als belangrijke corporate asset

Reputatie komt te voet, maar gaat te paard“; dit geldt zeker ook voor advocatenkantoren. De reputatie is een van de belangrijkste corporate assets van een advocatenkantoor!

In het jaarlijkse onderzoek ‘Werken in de advocatuur’ onderzoekt Berenschot wat advocaten belangrijk vinden op hun werk. 92 procent van de ondervraagden gaf in 2016 aan dat sfeer en collegialiteit op de eerste plaats staat. Op de tweede plaats, met 76 procent, staat de reputatie van het kantoor, nog vóór salaris of stagevergoeding.

Een goede reputatie vergroot de aantrekkelijkheid van het advocatenkantoor voor meer doelgroepen dan de medewerkers, namelijk ook voor eventuele cliënten en externe stakeholders (banken voor financieringen bijvoorbeeld). En dat is wat je als kantoor wilt bereiken. Reputatie als interne aantrekkingskracht voor de beste stagiairs, want wanneer een student in zijn of haar eindfase bij een advocatenkantoor stage wenst te gaan lopen of de grote stap waagt om als advocaat-stagiaire aan de slag te gaan, dan kan de vraag opkomen ‘welk kantoor is voor mij geschikt?’. Een groot, middelgroot of klein kantoor? De reputatie van het kantoor is, in ieder geval volgens Berenschot, vaak van doorslaggevende betekenis voor de keuze.

Maar ook extern is reputatie één van de belangrijkste kernwaarden die een advocatenkantoor heeft. De advocatuur is een vak van vertrouwen. Alles draait dan ook om de kennis en reputatie van uw kantoor en van de individuele advocaten. ‘Reputatie is dan het resultaat van hoe belanghebbenden en betrokkenen uw kantoor ervaren, zien en vertrouwen’; met andere woorden, de reputatie krijgt het kantoor van zijn interne en externe stakeholders toebedeeld door erin te investeren middels het opbouwen van lange termijnrelaties. Advocatenkantoren opereren in een markt met veel concurrentie. Reputatie is hierbij cruciaal bij het binnenhalen van opdrachten. Na een succesvolle samenwerking  zijn tevreden cliënten de beste ambassadeurs voor de reputatie en mogelijke aangevers voor nieuwe opdrachten aan het kantoor.

Het kan jaren duren voordat er een goede reputatie is opgebouwd, maar het kan ook zo weer verdwenen zijn. En daarbij maakt het niet uit of het gaat om  een klein foutje of een kolossale misrekening. Daar zit dan ook een groot risico. Om een voorbeeld te geven: afgelopen jaar werd een groot advocatenkantoor in Rotterdam opgeschrikt met potentiële betrokkenheid van het kantoor bij het opzetten van dubieuze constructies voor vermogende mensen uit  het buitenland. Bij zo’n situatie dient men direct te handelen en dat gebeurde dan ook. Omwille van haar goede naam en faam heeft het kantoor meteen besloten om een toezichthouder te vragen om een onafhankelijk onderzoek te starten en de betrokken medewerker tijdelijk, hangende het onderzoek, op non-actief gezet. Zo kapselde het kantoor het potentiele probleem in en handelde men proactief. Het was zeer snel minder interessant voor de media en kon het kantoor intern ‘rustiger’ orde op zaken stellen.

Uit het tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van verzekeringsbedrijf Aon blijkt dat het bedrijfsleven reputatie- en merkschade als de grootste bedreiging ziet. Bestuurders van grote ondernemingen, waaronder advocatenkantoren, besteden dan ook steeds meer aandacht aan risicomanagement (bv cybercrime).  In een steeds complexere omgeving wordt het risico groter dat bij ondernemen regels overtreden kunnen worden. De reactie daarop van toezichthouders, opsporingsdiensten en justitie, vaak geuit via de media, kan fors zijn en een onderzoek van overheidswege kan al gauw fikse reputatieschade opleveren voor de onderneming.

Reputatiemanagement omvat dan ook veel meer dan een statig pand met mooi opgepoetste naamplaat bij de voordeur en juridische specialisatie op kerngebieden. Succesvol reputatiemanagement vergt proactief beleid met onder meer goede interne afstemming met betrekking tot de woordvoering,  een uitgebreid communicatie plan met training in crisisbeheersing en immer: ‘put your money where your mouth is’ met als eindresultaat concurrentievoordeel.

Denis Naudin ten Cate Denis Naudin ten Cate – mei 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00