Eric Stolwijk

Eric Stolwijk is een selfmade man, een product van de harde praktijk van de journalistiek en de overheidscommunicatie. Zijn werkzame leven heeft zich afgespeeld op de getijstroom van het nieuws. Stolwijk  verbindt de (on)geschreven wetten van het nieuws met de werkelijkheid van politiek, bestuur, bedrijfsleven en samenleving. Als oud-journalist maakt hij een snelle analyse van de situatie en de (mogelijke) impact op organisatie en omgeving, gevolgd door een plan van aanpak. Met de nadruk op ‘aanpak’. Denken, doen en durf horen bij elkaar. Humor, eerlijkheid en creativiteit zijn voor hem belangrijke instrumenten. Een leven aan beide kanten van het nieuws hebben van Eric Stolwijk een ‘evenwichtskunstenaar’ gemaakt die niet snel schrikt van de mogelijke impact van een gebeurtenis.

Zijn loopbaan loopt van leerling-journalist bij een regionale krant via journalistiek en overheidscommunicatie tot directeur communicatie van de Nationale Politie. Als journalist verscheen menige richtinggevende publicatie over politie, Justitie, verkeer en defensie. In 1998 maakte Stolwijk de overstap naar het communicatievak. Eerst bij het Openbaar Ministerie (OM), waar hij als woordvoerder hoofd van de Voorlichtingsdienst OM werd. In een voor het OM roerige periode fungeerde hij als eerste adviseur voor de landelijke leiding van het OM. In 2004 lonkte de politie. Het werd het regionale korps Haaglanden. Daar bouwde Stolwijk in 3,5 jaar de afdeling communicatie van de Politie Haaglanden opnieuw op tot een professionele organisatie, met aandacht voor digitale communicatie met burgers.

Voor een oud-journalist is werken bij de geheime dienst een ongekende verlokking. De mogelijkheid om verantwoordelijk te worden voor de communicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) greep Stolwijk dan ook met beide handen aan. In drie jaar AIVD werd de dienst een beetje transparanter: ‘Geheim waar het moet, open waar het kan’. Het aantal optredens in de media steeg, de digitale presentatie op het web werd fors uitgebreid en het aantal open publicaties groeide van één of twee naar tien.

In mei 2011 kreeg Stolwijk de kans om mee te schrijven aan de geschiedenis van de politie in ons land. Hij werd kwartiermaker Communicatie voor de Nationale Politie. De opdracht: verzorg de interne en externe communicatie over de bouw van Nationale Politie, ontwikkel de communicatievisie voor Nationale Politie en bouw de kolom communicatie (330 fte) van het Nationaal Korps.

Op 1 januari 2013 werd hij door de Koning benoemd tot de eerste directeur Communicatie van de nationale politie De bouw van de Nationale Politie betekende in feite de grootste (personele) reorganisatie ooit van een overheidsorganisatie in Nederland. Communicatie was daarbij een belangrijk instrument. De politie kreeg voor het eerst een gezamenlijke visie op communicatie, een nationale huisstijl, gecoördineerde woordvoering, één personeelsmagazine, één website en één nationaal intranet.

Op 1 februari 2016 maakte Eric Stolwijk de stap van overheidsdienst naar het zelfstandig ondernemerschap. Met Stolwijk Advies en Communicatie werd hij geassocieerd partner bij Schinkelshoek en Verhoog met als belangrijkste werkzaamheden interim-management, strategisch communicatieadvies en public affairs. Stolwijk is niet alleen thuis in de wereld van veiligheid, hij is er onderdeel van. Maar wel een die kritisch om zich heen blijft kijken en die vragen blijft stellen.

Contact
e.stolwijk@schinkelshoekverhoog.com
06 11883860

 

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00