De communicatieve ‘kramp’ van de politie

De complexe politiek-bestuurlijke en publicitaire omgeving van de politie zorgt nogal eens voor een verkramping in de externe communicatie, zo concludeert Eric Stolwijk in een bijdrage aan het Tijdschrift voor de Politie. Het februarinummer van dit vakblad staat geheel in het teken van de interne en externe communicatie van de politie. Stolwijk heeft zijn bijdrage…

Blog: Opgejaagd ministerieel wild

Eén ding is zeker. Ook de volgende minister van Veiligheid en Justitie wordt opgejaagd wild. Om deze voorspelling te doen, is geen glazen bol nodig. Het is een eenvoudige optelsom van factoren die het politieke leven van een bewindsman op dit departement bepalen. Aard en omvang van de problematiek + ontwikkelingen in de samenleving +…

Blog: Het wordt tijd voor een nationaal contract voor de veiligheid

Het is de tijd van de wensenlijstjes. Iedereen die politiek iets geregeld wil hebben, maakt nu prikkelende notities waarin maatschappelijke problemen worden beschreven die om een oplossing schreeuwen. Kort samengevat staat er dat de nood weliswaar groot is, maar de oplossing nabij. Als nou maar gekozen wordt voor de aangedragen oplossing (in geld, mensen of…

Blog: Deze motie gaat het politiewerk niet helpen

Voor de Tweede Kamer is het vanaf vandaag waarschijnlijk geregeld. De regering moet het nog even uitvoeren, maar dan hebben politiemensen niet langer last van de digitale schandpaal die internet voor hen is geworden. Dan mogen zij immers niet meer herkenbaar in beeld worden gebracht. Probleem opgelost. Punt. Uit. Was de wereld maar zo maakbaar….

Brochure voor ‘beslissers’ Veiligheid en Rechtshandhaving

In de wereld van veiligheid en rechtshandhaving kun je niet ongestraft fouten maken. Niet in de operatie en niet in de communicatie. Ervaring en vakkundigheid op dit terrein zijn van essentieel belang. In de wereld van veiligheid en rechtshandhaving kun je niet ongestraft fouten maken. Niet in de operatie en niet in de communicatie. Ervaring…

Eric Stolwijk: ervaring aan beide kanten van de tafel

Ervaring aan beide kanten van de tafel geven Eric Stolwijk een bijzondere positie in de wereld van veiligheid en rechtshandhaving. Jarenlang schreef hij bij het Algemeen Dagblad over deze onderwerpen, met richtinggevende publicaties over de crisis in de opsporing (de IRT-affaire), integriteitsvraagstukken en ontwikkelingen op het terrein van organisatie en misdaad. Begin 1998 maakte hij…

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00