Brochure voor ‘beslissers’ Veiligheid en Rechtshandhaving

In de wereld van veiligheid en rechtshandhaving kun je niet ongestraft fouten maken. Niet in de operatie en niet in de communicatie. Ervaring en vakkundigheid op dit terrein zijn van essentieel belang.

In de wereld van veiligheid en rechtshandhaving kun je niet ongestraft fouten maken. Niet in de operatie en niet in de communicatie. Ervaring en vakkundigheid op dit terrein zijn van essentieel belang.

Schinkelshoek & Verhoog (S&V) heeft die op topniveau in huis. Reden voor S&V om ons aanbod op dit terrein extra in de schijnwerpers te zetten. Medio november 2016 krijgen alle ‘beslissers’ in deze branche de speciaal hiervoor gemaakte brochure van ons in Den Haag gevestigde bureau voor bestuursadvies, communicatie en public affairs toegestuurd.

,,De organisaties die werkzaam zijn binnen het brede domein van veiligheid en rechtshandhaving zijn prima uitgerust voor hun taak. Dat blijkt elke dag. Maar soms hebben zelfs die organisaties snel en vakkundig aanvullende expertise nodig. Bijvoorbeeld op het terrein van media en communicatie. Dan komen wij in beeld”, meent Eric Stolwijk. Samen met Gert Jan Verhoog vormt hij op dit terrein het gezicht van het bureau.

,,Deze organisaties moeten hun werk doen in een samenleving die onder spanning staat en in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Bovendien staan de schijnwerpers van de publiciteit er vol op. Gert Jan en ik hebben meer dan een kwart eeuw ervaring in die wereld en dat maakt dat we begrijpen waar het om gaat en wat er speelt”.

Schinkelshoek & Verhoog biedt expertise en ervaring op het terrein van bestuursadvies, media- en communicatiestrategie, public affairs en interim-management op topniveau. Deze expertise wordt ingezet voor bestuurders en medewerkers in de wereld van veiligheid en rechtshandhaving, hun maatschappelijke omgeving en opdrachtgevers.

Gert Jan Verhoog is één van de naamgevers van Schinkelshoek & Verhoog. Hij heeft onder meer gewerkt bij het Openbaar Ministerie, de gemeente Den Haag, het ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. Eric Stolwijk was werkzaam bij het Openbaar Ministerie, de politie en de AIVD. Beiden hebben bovendien een achtergrond in de media.

Den Haag, november 2016

16-02-01-foto-eric-stolwijk


Eric Stolwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00