Gert Jan Verhoog

Gert Jan Verhoog is thuis in de wereld van recht en handhaving. Vanaf 1992 is hij in leidinggevende en adviserende functies werkzaam voor het ministerie van Justitie en het College van procureurs-generaal van het openbaar ministerie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de gemeente Den Haag, afzonderlijke gerechten en advocatenkantoren. Zijn werkzaamheden strekken zich uit van bestuursadvies en (interim-)management tot media- en communicatiestrategie en public affairs. Ook in zijn maatschappelijke nevenactiviteiten komen recht en handhaving tot uitdrukking.

Enkele kenschetsen:

Gert Jan Verhoog is een man met aanzienlijk inzicht. Hij is ook echt een vakman. Met hem erbij ben je verzekerd van goed – veelal strategisch – advies en een professionele uitvoering van alle communicatie-aspecten.

Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter College van procureurs-generaal openbaar ministerie (1995-1998)

Niet lang nadat ik in Den Haag begon, trokken we als College van burgemeester en wethouders Gert Jan Verhoog aan. Na vele voorgangers in betrekkelijk korte tijd – het was een feit van algemene bekendheid dat de Haagse voorlichting geen rustig bezit was – wist hij als directeur Voorlichting & Externe Betrekkingen zowel in- als extern het vertrouwen in zijn organisatie te herstellen. Zo droeg Gert Jan zorg voor een effectieve regie in de communicatie en investeerde hij in een werkzame relatie met de media. Hij omringde zich met uitstekende mensen en speelde met tal van initiatieven, zoals The Hague Hospitality Centre, in op de internationale profilering van de stad. Maar misschien wel zo belangrijk is dat hij ons als gemeentebestuur in vele netelige kwesties discreet adviseerde. Hierbij gaf Gert Jan telkens blijk van een scherp inzicht. Hij weet hoe het werkt en dat kom je niet dagelijks tegen.

Wim Deetman, burgemeester van Den Haag (1996-2007)

Gert Jan Verhoog heeft in de communicatieafdeling van de Raad nieuw elan gebracht en de Rechtspraak sterker op de kaart gezet.

Erik van den Emster, voorzitter Raad voor de rechtspraak (2007-2013)

‘Recht gedijt niet in lawaai’,  vindt Gert Jan Verhoog. Deze opvatting tekent de persoon en zijn advisering. Als landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten werk ik vanaf 2008 met hem samen, een tijd waarin de Orde in roerig vaarwater verkeert. Gert Jan is een deskundig, verstandig en gezaghebbend adviseur op het gebied van communicatie en strategie. Hij weet rustig en weldoordacht de goede koers (voor) te houden.

Willem Bekkers, algemeen deken Nederlandse Orde van Advocaten (2007-2010)

Gert Jan Verhoog is een uitstekende voorlichter en communicatiedeskundige. Hij is bijzonder goed thuis in het Nederlandse openbaar bestuur en adviseert prudent over politiek gevoelige onderwerpen. Zijn strategisch inzicht over hoe je in complexe organisaties beleidsresultaten kunt boeken, is sterk ontwikkeld. Hij combineert bij zijn adviezen scherpte en creativiteit met rust en vriendelijkheid. Een verademing in de hedendaagse hectiek van de mediacratie.

Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde, decaan faculteit Campus Den Haag Universiteit Leiden (1999-2015)

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00